UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2015-901-7-14-17
1 Nepoklonov V.B.
2 Khodakov P.A.
Year: 
№: 
901
Pages: 
14-17

Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK)

1, 
2, 
Abstract:
A history of state Russian Empire, Soviet Union and Russian Federation leveling networks benchmarks installation is described. A number of benchmarks installed is estimated in different epochs. It is revealed that in the 1970s many benchmarks were installed. Currently, a quantity of benchmarks installed is not enough
References: 
1.   Baza gravimetricheskih, nivelirnyh i sputnikovyh dannyh s avtomatizirovannoj sistemoj obrabotki i obmenom informaciej. Registracionnyj nomer 13289.7711007045.07.1.002.2/001 ot 22 iyunya 2009 g..
2.   Koncepciya razvitiya otrasli geodezii i kartografii do 2020 goda. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 17 dekabrya 2010 g. N 2378-r..
3.   MapInfo Professional: User Guide. MapInfo Corporation, 2007,
Citation:
Nepoklonov V.B., 
Khodakov P.A., 
(2015) Analysis of characteristics of points of the State leveling networks of I and II classes in historical and geographical aspects. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, (7), pp. 14-17. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-901-7-14-17