UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2016-912-6-21-26
1 Sladkopevtsev S.A.
Year: 
№: 
912
Pages: 
21-26

Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK)

1, 
Abstract:
The following method variants of systems «relief – ecology» were considered. A general quality estimation of relief as a component of environment was made. It was estimation of relief as a factor of ecological situations with problems of ecological division into districts; of relief in the interests of geological map-making with considering the contents of ecological maps. The estimation was also made in the interests of ecology-geomorfological map-making with considering scale, contents and coordination of maps. It was shown, that parametres of relief have no status of ecological situation indicators, but matter as environmental factors. A partly elevation of relief is possible simultaneously with soiling migration accounting. As a conservative component of the environment the relief does not influence the present ecological situation, but may matter at forecasting it. Normative indicators of ecological part of the relief are absent. This prоblem is a fundamental one in ecological geomorphology. Parametres of relief are actually absent in ecological maps. This situation needs improving.
References: 
1.   Aleksandrova P.D., Dolgushin I.Yu. Landshafty, nagruzki, normy: Materialy shkoly v Palange i rabochego soveshchaniya v Irkutske (sentyabr' 1989 g.). M.: izd. In-ta geografii, 1990, 156 p.
2.   Gavrilova I.P. Landshaftno-geohimicheskoe kartografirovanie. M., Izd-vo Mosk. un-ta, 1985, 149 p.
3.   Kachaev G.A. Razrabotka metodiki ocenki ehkologicheskogo sostoyaniya territorii po topograficheskim kartam. Avtoref. diss. na soisk. uch. st. kand. tekhn. nauk. M.: MIIGAiK, 2011, 24 p.
4.   Kochurov B.I. Ehkodiagnostika i sbalansirovannoe razvitie. M.: Madzhenta, 2003, 384 p.
5.   Lihacheva Eh.A., Timofeev D.A. Rel'ef sredy zhizni cheloveka (ehkologicheskaya geomorfologiya). M.: Media-PRESS, 2002, 640 p.
6.   Lopatin K.I., Sladkopevcev S.A. Problemy geoehkologii. M.: MDV, 2008, 260 p.
7.   Marchukov V.S., Sladkopevcev S.A. Resursno-ehkologicheskaya kartografiya. M.: MIIGAiK, 2005, 194 p.
8.   Novakovskij B.A., Simonova Yu.G., Tul'skaya N.I. Ehkologo-geomorfologicheskoe kartografirovanie Moskovskoj oblasti. M.: Nauchnyj mir, 2005, 72 p.
9.   Sizov A.P. Monitoring i ohrana gorodskih zemel'. M.: MIIGAiK, 2009, 264 p.
10.   Sladkopevcev S.A. Tematicheskoe kartografirovanie. M.: MIIGAiK, 2010, 130 p.
11.   Shishkina D.Yu., Antipova A.V., Kostovska S.K. Geoehkologicheskoe kartografirovanie: Ucheb. dlya vuzov. M.: Izd. centr «Akademiya», 2009, 192 p.
12.   Ehkologicheskie aspekty teoreticheskoj i prikladnoj geomorfologii: Materialy Mezhdunar. konf. «III Shchukinskie chteniya», Moskva, 16–17 maya 1995 g.. M., 1995, 326 p.
13.   Trofimov V.T., Ziling D.G., Baraboshkina T.A., i dr. EHkologicheskie funkcii litosfery. Pod red. V.T. Trofimova. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 2000, 432 p.
Citation:
Sladkopevtsev S.A., 
(2016) Problems of ecological and geomorphological mapping. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, (6), pp. 21-26. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2016-912-6-21-26
Publication History
Received: 18.01.2016
Accepted: 14.03.2016
Published: 20.07.2016

Content

2016 June DOI:
10.22389/0016-7126-2016-912-6

QR-code page

QR-код страницы