UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2016-915-9-60-63
1 Riabchikova V.I.
Year: 
№: 
915
Pages: 
60-63

Russian Geographical Society

1, 
References: 
1.   Vlasova Lyudmila Tverskaya zemlya – rodina talantov. Malye kraevedcheskie chteniya «Velikie imena rodnogo kraya» / Vyshnevolockaya pravda. 13 aprelya 2016 g.. URL: http://v.volochekadm.ru/vishnevolotskaia_pravda?new=12492&newblok=29
2.   Vyshnij Volochyok / Gostyam goroda / Vizitnaya kartochka / Vizitnaya kartochka Vyshnego Volochka /…Znamenitye zemlyaki /…Komedchikov Nikolaj Nikolaevich. URL: http://v.volochekadm.ru/vizitnaia_kartochka_vishnego_volochka
3.   Riabchikova V.I., Elchaninov A.I., Khropov A.G. (2015) Komedchikov Nikolay Nikolaevich – respectable person, researcher, scientist, pedagogue. Geodezia i Kartografia, 895(1), pp. 52-59. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-895-1-52-59.
4.   Dzhessi Rassel, Ronal'd Kon Komedchikov, Nikolaj Nikolaevich. Ehdinburg: Pubmix.com, 2013, 88 p.
5.   Khropov A.G. (2016) Readings on local history in Nikolay Komedchikov's native town. Geodezia i Kartografia, 911(5), pp. 62-63. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2016-911-5-62-63.
6.   http://books.academic.ru/book.nsf/61324470. URL: http://books.academic.ru/book.nsf/61324470
7.   http://www.knigapoisk.ru/book/4065131/. URL: http://www.knigapoisk.ru/book/4065131/
8.   http://www.knigapoisk.ru/var/smarty_img/186x263_2_1563309.jpg. URL: http://www.knigapoisk.ru/var/smarty_img/186x263_2_1563309.jpg
9.   https://www.livelib.ru/book/1001371631. URL: https://www.livelib.ru/book/1001371631
10.   http://www.ikmb.ru. URL: http://www.ikmb.ru
11.   http://map.igras.ru/index.php?r=49. URL: http://map.igras.ru/index.php?r=49
12.   http://my-shop.ru/shop/books/1563309.html. URL: http://my-shop.ru/shop/books/1563309.html
13.   http://ozon.ru. URL: http://ozon.ru
14.   http://readly.ru/author/1899077/. URL: http://readly.ru/author/1899077/
Citation:
Riabchikova V.I., 
(2016) On the publishing of the book «Komedchikov, Nikolay Nikolaevich». Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 915(9), pp. 60-63. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2016-915-9-60-63
Publication History
Published: 25.10.2016

Content

2016 September DOI:
10.22389/0016-7126-2016-915-9

QR-code page

QR-код страницы