UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2019-948-6-54-64
1 Orlov M.Yu.
Year: 
№: 
948
Pages: 
54-64

Center of Geodesy, Cartography and SDI

1, 
Abstract:
In the middle of the XIX century in Russia there wasa boom of commercial or civil cartography. The author describes the reasons as well as the background for such a strong growth. The influence of the general political and economic situation in the Russian Empire on the appearance of the first privately-owned publishers of maps was considered in detail. The Depot of maps established in 1797 by Paul I, later (1812) rearranged into the Military Topographical Depot, monopolized all cartographic activities in Russia. The require for cartographic products among the civilian population, as well as the scarcity of funding from the treasury of issuing maps, forced the Military Topographical Depot to sell part of its products and prepare not only topographic maps, but also training maps and atlases for release. The author considers the publication of an open catalog of maps and atlases by the military department in 1858, which had a strong influence on the development of the cartographic market in details. For the first time, the expenditures and revenues from the publication of maps and atlases were shown; the dynamics of increasing sales and their dependence on changes in the political and economic structure of Russia are studied. The technical revolution in printing at the beginning of the 19th century, the emergence of lithography and new printing machines made it possible to increase the circulation of maps and reduced their cost. The inability of the military to meet the demand for maps and atlases was used by the first entrepreneurs who were the founders of civilian cartography. The causes of appearing private cartographic institutions are discussed.
References: 
1.   Gabrilova S. A. Pervye russkie shkol'nye geograficheskie atlasy. Tr. TsNIIGAiK. Moskva: Geodezizdat, 1949, 55. pp. 8–14.
2.   Glushkov V. V. Stanovlenie i razvitie voennoi kartografii v Rossii (XVIII–nachalo XX v.): Dis. na soisk. uch. step. d-ra geogr. nauk: 07.00.10. Moskva: Institut istorii estestvoznaniya i tekhniki im. S. I. Vavilova RAN, 2003, 457 p.
3.   Zapiski Voenno-topograficheskogo depo. Chasti VIII; IX; XI–XVI; XX; XXII - Peterburg, 1843–1861 gg. С.-Петербург: изд. Главного штаба,
4.   Istoricheskii ocherk deyatel'nosti Korpusa voennykh topografov, 1822–1872 - Peterburg: izd. Glavnogo shtaba, 1872. – 765 s. (6 listov kart).
5.   Katalog kart, planov, atlasov, medalei, estampov, knig i geodezicheskikh instrumentov, sostavlennykh, gravirovannykh i izgotovlennykh v Voenno-topograficheskom depo. SPb.: Izd. Glavnogo shtaba, 1858, 21 p.
6.   Klepikov S. A. Bibliografiya pechatnyh planov goroda Moskvy XVI–XIX. Moskva, 1956, 123 p.
7.   Kratkaya vseobshchaya geografiya Konstantina Arsen'eva. – Izd. 5-e, isprav. i dop. SPb.: Tipografiya X. Gintsa, 1829, 310 p.
8.   Kupriyanova T.G. Istoriya predprinimatel'stva v knizhnom dele Rossii: Ucheb. posobie. M.: Izd-vo MGUP, 2007, 196 p.
9.   Kusov V.S. (1984) Cartographer and publisher Ilyin. Geodesy and Cartography, 45(12), pp. 43–45.
10.   Kusov V.S. Pamyatniki otechestvennoj kartografii. M.: Izd-vo MGU, 2003, 141 p.
11.   Moskva na staryh kartah (XVI – pervaya polovina XX v.) Katalog planov Moskvy / Ros. gos. b-ka. Sost. A.S. Zaharova i dr.; red.: L.N. Zinchuk, A.S. Zaharova; otv. red. N.E. Kotel'nikova. M.: Рос. гос. б-ка, 1998, 143 p.
12.   Orlov M. Ju. Reklama v kartograficheskoj produktsii Rossii kontsa XIX – nachala XX vv.. Izv. vuzov. Geodeziya i ajerofotos#jomka, 2016, Vol. 60, no. 5, pp. 46–50.
13.   Orlov M.Yu. (2016) The development of commercial cartography in Russia. Geodezia i Kartografia, (7), pp. 50-61. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2016-913-7-50-61.
14.   Plan stolichnogo goroda Moskvy. Masshtab 1 : 33 600 (400 sazhenei v dyuime). – M.: izdateli Syroezhin, Trukhachev, 1825 (Litografiya).
15.   Plan" Stolichnago Goroda Moskvy, izdannyi Nadvornym Sovetnikom Savinkovym" 1827 goda. Iz"yasnenie k planu stolichnogo goroda. Moskva: Tipografiya Selivanovskogo, 1827, 43 p.
16.   Postnikov A.V. Razvitie kartografii i voprosy ispol'zovaniya staryh kart. M.: Nauka, 1985, 209 p.
17.   RGADA. Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie vtoroe. Otdelenie II. 1834,
18.   Rovinskii D. A. Podrobnyi slovar' russkikh graverov XVI–XIX vv. 720 fototip. i 210 tsinkograf. – V 2-kh tomakh (T. 1 A–I.; T. 2 K–ϴ.). SPb.: Tipografiya Imperatorskoi akademii nauk, 1895, 1248 p.
19.   Safonov A. P., Petunin V. V., Ljubkov A. N. Izdanie kart. Moskva: VIA im. Kujbysheva, 1962, 520 p.
20.   Shchelkunov M. I. Istoriya, tekhnika, iskusstvo knigopechataniya. Moskva – Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1926, 478 p.
Citation:
Orlov M.Yu., 
(2019) The origins of developing private civil cartography in Russia. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 80(6), pp. 54-64. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2019-948-6-54-64
Publication History
Received: 02.04.2019
Accepted: 30.05.2019
Published: 20.07.2019

Content

2019 June DOI:
10.22389/0016-7126-2019-948-6