UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2019-951-9-2-9
1 Bovshin N.A.
Year: 
№: 
951
Pages: 
2-9

Center of Geodesy, Cartography and SDI

1, 
Abstract:
ITRFs and ITRF like reference frames have a drawback that limits or makes its wide use difficult while surveying in the Russian Federation. These are significant velocities of changing geodetic stations’ coordinates throughout the entire territory. It leads to necessity of reducing reference geodetic stations and survey points positions from reference epoch to observation ones and vice versa. To avoid this necessity for the most of surveys in the Russian Federation territory, a transformation model [1] of relative behaviour of GSK-2011 and ITRF-2014 reference frames was created. Unfortunately, the model does not work properly in the Far East. That is why in this paper a new, regional transformation model that represent relative behaviour of GSK-2011 and ITRF-2014 reference frames in the territory was described. As it was shown in the paper, the result is equivalent to setting a new, auxiliary version of GSK-2011 reference frame in the Far East territory – GSK-2011-FE, that has no drawbacks of ITRF-like systems. Both frames coincide with each other at the reference epoch t0 and relate by a transformation of angular motion at an epoch t.
References: 
1.   Bovshin N.A. (2019) Vysokotochnye koordinatnye GNSS-opredeleniya v sisteme GSK-2011 High-precision GNSS-positioning in GSK-2011 reference frame. Geodesy and cartography, 80, 2. pp. 2-14. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2019-944-2-2-14.
2.   Gabsatarov Yu. V., Steblov G. M., Frolov D. I. Rezul'taty novykh GPS-nablyudenii v oblasti Beringovoi mikroplity. Fizika Zemli, - No 3. - 2013. - pp. 114–118.
3.   Gorobets V.P., Demyanov G.V., Mayorov A.N., Pobedinskiy G.G. (2012) Rezul’taty postroeniya gosudarstvennoj geocentricheskoj sistemy koordinat Rossijskoj Federacii v ramkah Federal’noj celevoj programmy “GLONASS” The results of the construction of the state geocentric coordinate system of the Russian Federation in the framework of the federal target program “GLONASS”. Geodesy and Cartography, 2. pp. 53-57.
4.   Levin V. E., Bakhtiarov V. F., Titkov N. N., Serovetnikov S. S., Magus'kin M. A., Lander A. V. Sovremennye dvizheniya zemnoi kory (SZDK) na Kamchatke. Fizika Zemli, - No 6. - 2014. - pp. 17–36.
5.   Popad'jov V. V., Efimov G. N., Zubinskij V. I. Geodezicheskaya sistema koordinat 2011 goda. Astronomiya, geodeziya i geofizika: Nauchno-tehnicheskij sbornik, - Moskva: Izd-vo FGBU «Tsentr geodezii, kartografii i IPD», - 2018. - pp. 139–228.
6.   Prytkov A. S., Vasilenko N. F., Frolov D. I. Sovremennaya geodinamika Kuril'skoi zony subduktsii. Tikhookeanskaya geologiya, - Vol. 36. - No 1. - 2017. - pp. 23–28.
7.   Steblov G. M., Vasilenko N. F., Prytkov A. S., Frolov D. I., Grekova T. A. Dinamika Kurilo-Kamchatskoi zony subduktsii po dannym GPS. Fizika Zemli, - No 5. - 2010. - pp. 77–82.
8.   Savinykh V. P., Bykov V. G., Karpik A. P., Moldobekov B., Pobedinsky G. G., Demianov G. V., Kaftan V. I., Malkin Z. M., Steblov G. M. (2014) Organization of the North East Eurasia reference frame. URL: issuu.com/geo-science/docs/geoscience_1-2-2014 . Geo Science, 1/2, pp. 16-25,
9.   ITRF2014 station positions at epoch 2010.0 and velocities. GNSS stations. URL: itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2014/doc/ITRF2014_GNSS.SSC.txt .
10.   The National Adjustment of 2011 Project. URL: www.ngs.noaa.gov/web/surveys/NA2011/ .
Citation:
Bovshin N.A., 
(2019) Optimizatsiya uslovii primeneniya sistemy GSK-2011 v Dal'nevostochnom regione [On perfecting the employment of GSK-2011 reference frame in the Far East territory]. Geodesy and Cartography = Geodezija i kartografija, 80, 9, pp. 2-9. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2019-951-9-2-9
ARTICLE
Received: 17.06.2019
Accepted: 09.09.2019
Published: 20.10.2019

Content

2019 September DOI:
10.22389/0016-7126-2019-951-9

QR-code page

QR-код страницы