UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2020-965-11-9-19
1 Bazhukova N.V.
2 Balina T.A.
3 Chekmeneva L.Y.
Year: 
№: 
965
Pages: 
9-19

Perm State National Research University

1, 
2, 
3, 
Abstract:
Traditional and modern methods of mapping social and demographic processes are given in the article. The authors revealed the technique of multivariate analysis of the geodemographic situation, its territorial features, on the basis of which the typology of the Russian Federation constituent entities is carried out. Selecting five types of the country’s regions by similar signs of the geodemographic situation is justified; graphical models for the regions which are the most prominent examples of each type are presented. An integrated map reflecting the typology of the regions was created. The achievements and traditions of Perm State University Geography faculty’s cartographic school are particularly highlighted. The authors point out the necessity of using a variety of mapping and modeling methods. Not only mapping single quantitative demographic indicators is important but transition to a system of qualitative characteristics and indicators to create a geodemographic situation. Complex cartographic models will help to identify the local peculiarities of the development of geodemographic processes, show them in dynamics, reveal causal relationships, and justify regional socio-demographic policy as well.
References: 
1.   Agafonov N. T. Regional'naya ekonomiko-demograficheskaya obstanovka (osnovnye polozheniya kontseptsii). Sotsial'naya geografiya Kaliningradskoi oblasti: Mezhvuz. sb. nauch. tr, Kaliningrad: KGU, 1982, pp. 26–27.
2.   Atlas social'no-ehkonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii. Otv. red. A.N. Antipov, N.S. Kasimov, V.S. Tikunov. M.: PKO «Kartografiya», 2009, 216 p.
3.   Balina T. A., Ponomareva Z. V., Chekmeneva L. Yu. Territorial'nye osobennosti demograficheskikh protsessov v regionakh Rossii: analiz i tipologiya. Vestnik PNIPU. Sotsial'no-ekonomicheskie nauki, 2019, no. 4, pp. 31–43.
4.   Gabdrakhmanov N. K. Demograficheskii potentsial respubliki Tatarstan: analiz, otsenka, territorial'nye razlichiya. Avtoref. diss. na soisk. uch. st. kand. geogr. nauk: 25.00.24. Perm': PGNIU, 2012, 24 p.
5.   Igonin A. I. Geodemograficheskie protsessy Bryansko-Belgorodskogo uchastka Rossiiskogo prigranich'ya. InterKarto.InterGIS, 2018, Vol. 24, no. 1, pp. 148–157. DOI: 10.24057/2414-9179-2018-1-24-148-157.
6.   Igonin A. I., Tikunov V. S. Matematiko-kartograficheskoe modelirovanie i kartografirovanie demograficheskoi situatsii v regionakh Evropy i Rossii. Nauka. Innovatsii. Tekhnologii, 2019, no. 3, pp. 115–130.
7.   Korobeinikov A. M. Kartograficheskaya interpretatsiya regional'nogo sotsial'nogo kapitala. Geoinformatsionnoe kartografirovanie v regionakh Rossii: Materialy IV Vseross. nauch.-prakt. konf, Saratov: Izd-vo «Nauchnaya kniga», 2012, pp. 70–79.
8.   Korobeinikov A. M., Rezvykh V. V. Sotsial'nyi atlas Permskogo kraya. Ekaterinburg: In-t ekonomiki UrO RAN, 2011, 163 p.
9.   Kuznetsova E. Yu. Goinfografika – innovatsionnoe sredstvo obucheniya v shkol'noi geografii. Mezhdunarodnyi zhurnal sotsial'nykh i gumanitarnykh nauk, 2016, Vol. 6, no. 1, pp. 88–92.
10.   Kuznetsova T. Yu. Geodemograficheskaya tipologiya munitsipal'nykh obrazovanii Kaliningradskoi oblasti. Vestnik Baltiiskogo federal'nogo un-ta im. I. Kanta. Seriya Estestvennye i meditsinskie nauki, 2016, no. 1, pp. 15–27.
11.   Serapinas В.В., Prokhorova Е.А., Vasiliev О.D. (2014) Geoinformatics – modern tendency of creation and use. Geodezia i Kartografia, (3), pp. 17-23. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2014-885-3-17-23.
12.   Serapinas B. B., Prokhorova E. A. Geoinfografika kak sovremennoe napravlenie geovizualizatsii v obuchenii studentov-kartografov. Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 5. Geografiya, 2018, no. 5, pp. 94–99.
13.   Ablazhej N. N., Badmazhapov Ts.-B. B., Bolonev F. F., Vedenin Ju. A., Golubchikov M. Ju., Gorlov V. N., Derevyanko E. I., Klyashtornyj S. G., Komedchikov N. N., Kusov V. S., Messhtyb N. A., Puchkov P. I., Tikunov V. S., Funk D. A. Sibir'. Atlas aziatskoj Rossii. Moskva: Feoriya, 2008, 481 p.
14.   Sistema znanii o narodonaselenii. Pod red. D. I. Valenteya. Moskva: Statistika, 1976, 367 p.
15.   Sluka N. A. Geodemograficheskie fenomeny global'nykh gorodov. Smolensk: Oikumena, 2009, 317 p.
16.   Stolbov V. A., Sharygin M. D. Regional'nyi kapital. Perm': Izd. tsentr PGNIU, 2016, 530 p.
17.   Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli. 2018: Stat. Sb. М.: Росстат, 2018, 1162 p. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg-pok18.pdf (accessed: 15.09.2019).
18.   Fedorov G. M. Geodemograficheskaya obstanovka: Teoreticheskie osnovy. Leningrad: Nauka, 1984, 112 p.
19.   Fedorov G. M. Ob aktual'nykh napravleniyakh geodemograficheskikh issledovanii v Rossii. Baltiiskii region, 2014, no. 2(20), pp. 7–28. DOI: 10.5922/2074-9848-2014-2-1.
20.   Chekmeneva L. Yu. Territorial'nyi analiz i diagnostika geodemograficheskoi situatsii Permskogo kraya: Diss. na soisk. uch. st. kand. geogr. nauk: 25.00.24. Perm': PGNIU. 2010, 157 p.
21.   Chepkasov P. N. Razrabotka i sostavlenie sotsial'no- ekonomicheskikh kart. Perm': Permskii un-t, 1984, 88 p.
22.   Chepkasov P. N. Kartograficheskii i graficheskii metody v sotsial'no-ekonomicheskikh issledovaniyakh. Perm': Permskii un-t, 1985, 84 p.
23.   Chepkasov P. N. Kartograficheskaya i graficheskaya interpretatsiya sotsial'no-ekonomicheskikh yavlenii i protsessov. Perm': Permskii un-t, 1987, 79 p.
Citation:
Bazhukova N.V., 
Balina T.A., 
Chekmeneva L.Y., 
(2020) Mapping demographic processes: traditional and modern. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 81(11), pp. 9-19. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2020-965-11-9-19
Publication History
Received: 19.08.2019
Accepted: 27.05.2020
Published: 20.12.2020

Content

2020 November DOI:
10.22389/0016-7126-2020-965-11

QR-code page

QR-код страницы