UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2020-962-8-7-17
1 Orlov M.Yu.
Year: 
№: 
962
Pages: 
7-17

Center of Geodesy, Cartography and SDI

1, 
Abstract:
The history of the “Geodesy Cartography” journal development, methods of its efficiency evaluation in different periods and the modern state of this mass-medium were considered in the article. The main bibliometric indicators and their characteristics for the mentioned scientific publication were studied. The data of the RSCI on the impact factor study results and the journal’s citation index were given; the analysis of publication activeness was made. The efficiency of the virtual resource, the journal’s web-site, was evaluated. The results of the journal site visiting marketing analysis and its user-rating, the consumers’ needs and queries were also presented. The offered method of the journal’s activity evaluation is the scientific publication’s complex analysis, studying not only the authors and their publication activeness but its main consumers, statistic-and-marketing data and the informational activeness of the mass-medium itself as well.
References: 
1.   Balatskii E. V., Ekimova N. A. Problema manipulirovaniya v sisteme RINTs. Vestn. UrFU. Ser. Ekonomika i upr., 2015, Vol. 14, no. 2, pp. 166-178.
2.   (1925) FROM THE EDITOR. Geodesy and Cartography, (1), pp. 1–2.
3.   Demidov D. D. Bibliometricheskaya otsenka otechestvennykh bibliotechno-informatsionnykh zhurnalov. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki, 2017, no. 11, pp. 3–17. DOI: 10.33186/1027-3689-2017-8-3-17.
4.   Kapustin A. N. Analiz statisticheskikh pokazatelei pri upravlenii veb-saitom nauchnogo zhurnala (na primere zhurnala «Perspektivy nauki i obrazovaniya»). Ekonomika i menedzhment innovatsionnykh tekhnologii, 2014, no. 10, URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/10/5974 (accessed: 08.02.2020).
5.   Venediktov A. A. Analiz publikatsionnoi aktivnosti zhurnala «Vooruzhenie i ekonomika» i perspektivy ego razvitiya. Vooruzhenie i ekonomika, 2017, no. 4(41), pp. 90–99.
6.   Litvinov N.Yu., Nekhin S.S., Pankin V.F., Pobedinskiy G.G., Popadyev V.V., Yablonski L.I. (2015) Domestic periodical publications on geodesy and cartography. On the 90th anniversary of the magazine "Geodesy and Cartography". Geodesy and Cartography, (Special issue), pp. 111–129. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-111-129.
7.   Litvinov N.Yu., Yablonski L.I. (2015) About the International Map Year. Geodezia i Kartografia, (11), pp. 2–5. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-905-11-2-5.
8.   Orlov M.Yu. (2019) Overviewing the market and consumers of analog mapping products. Geodezia i Kartografia, 80(8), pp. 22-31. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2019-950-8-22-31.
9.   Savel'eva Yu. V., Khoperskov A. V. Nauchnye zhurnaly i effektivnost' nauchnoi raboty: poiskovye sistemy i bazy dannykh. Upravlenie Bol'shimi Sistemami, 2013, no. 44, pp. 381–407.
10.   RINTs i Science Index v voprosakh i otvetakh. URL: https://www.elibrary.ru/projects/science_index/science_index_questions.asp (accessed: 26.03.2020).
Citation:
Orlov M.Yu., 
(2020) Analyzing the efficiency of “Geodesy and Cartography”, science-and-technical journal. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 81(8), pp. 7-17. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2020-962-8-7-17
Publication History
Received: 28.03.2020
Accepted: 15.05.2020
Published: 20.09.2020

Content

2020 August DOI:
10.22389/0016-7126-2020-962-8

QR-code page

QR-код страницы