1 Zhukovskiy V.E.
2 Krayukhin A.K.
3 Pozdnyak G.V.
4 Riabchikova V.I.
5 Krivov S.V.
Year: 
№: 
810
Pages: 
18-25
Citation:
Zhukovskiy V.E., 
Krayukhin A.K., 
Pozdnyak G.V., 
Riabchikova V.I., 
Krivov S.V., 
(2008) Space information in the National Atlas of Russia. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 69(1), pp. 18-25. (In Russian).