UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2015-64-70
1 Prusakov A.N.
2 Yablonski L.I.
Year: 
Pages: 
64–70

Center of Geodesy, Cartography and SDI

1, 
2, 
Abstract:
In article the analysis of the modern condition of scientific and technical support of geodesy and cartography branch, problems and the basic perspective directions of geodesy and cartography development are presented.
References: 
1.   Vasiliev I.V., Korobov A.V., Pobedinskiy G.G. (2015) Main directions of the topography, geodesy and cartography branch development in the Russian Federation. Geodezia i Kartografia, (3), pp. 2-13. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-897-3-2-13.
2.   Vasiliev I.V., Korobov A.V., Pobedinskiy G.G., Pridankin A.B. (2014) Topographic-geodetic and cartographic security in the Russian Federation. Conditions and prospects of geodesy and cartography developmant. Geodezia i Kartografia, (12), pp. 2-11. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2014-894-12-2-11.
3.   Nauchno-tekhnicheskaya konferenciya «Otechestvennye razrabotki v oblasti geodezii i kartografii i ih primenenie v hozyajstvennoj i oboronnoj deyatel'nosti strany», posvyashchennaya Dnyu rabotnikov geodezii i kartografii, 1 marta 2012 goda . Geodeziya i kartografiya, 2012, no. 12, 164 p.
4.   Pobedinskiy G.G. (2014) Creation and updating geospatial data of the Russian Federation. Geodezia i Kartografia, (2), pp. 2-10. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2014-884-2-2-10.
5.   Pobedinskiy G.G., Prusakov A.N., Yablonski L.I. (2015) Topographic and geodetic service organization of foreign countries. Geodezia i Kartografia, (3), pp. 14-21. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-897-3-14-21.
6.   Pobedinskiy G.G., Yablonski L.I., Prusakov A.N. (2015) Topographic and geodetic service organization of foreign countries. Geodezia i Kartografia, (4), pp. 2-12. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-898-4-2-12.
7.   Pobedinskiy G.G., Prusakov A.N., Yablonski L.I. (2015) Topographic and geodetic service organization of foreign countries. Geodezia i Kartografia, (5), pp. 2-7. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-899-5-2-7.
8.   Strategiya topografo-geodezicheskogo i kartograficheskogo obespecheniya Rossijskoj Federacii na perspektivu do 2030 goda — proekt 2015. URL: http://www.rosreestr.ru
9.   Yablonskij L.I. O razvitii otrasli geodezii i kartografii. Inzhenernye izyskaniya, 2014, no. 11, pp. 12–15.
Citation:
Prusakov A.N., 
Yablonski L.I., 
(2015) State and prospects of scientific and technical support of Surveying and Mapping branch. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, (Special issue), pp. 64–70. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-64-70
Publication History
Published: 29.02.2016

Content

2015 Special Issue DOI:
10.22389/0016-7126-2015

QR-code page

QR-код страницы