UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2019-952-10-10-20
1 Shevshenko G.G.
Year: 
№: 
952
Pages: 
10-20

Kuban State Technological University

1, 
Abstract:
The author provides information about the search methods of adjustment and assessment of the elementary geodetic constructions accuracy on the example of a geodesic triangle under various initial conditions. An algorithm for combining Powell and DSC search methods used to solve the problem posed in the article is given. To equalize the geodesic constructions under consideration by the search method, a program for finding the minimum of the objective function is made, it implements the algorithm described in the article. This program works in the Microsoft Excel format as a macro recorded in the VBA language. Examples of equalization calculations are given. Accuracy assessment of the adjustment results by the search method of the geodesic triangle under different initial conditions is performed. The obtained adjustment results and accuracy estimates are compared with the calculations performed in the NW program by Professor Kougiya V. A. confirmed the correctness of the search method application.
References: 
1.   Zheltko Ch. N., Labutin V. O., Osennyaya A. V., Pastukhov M. A., Gura D. A. Poiskovyi sposob uravnivaniya i otsenka tochnosti neizvestnykh v metode naimen'shikh kvadratov. Krasnodar: KubGTU, 2016, 103 p.
2.   Zubov A. V., Eliseeva N. N. Primenenie poiskovykh metodov pri reshenii optimizatsionnykh nelineinykh inzhenerno-geodezicheskikh zadach. Sovershenstvovanie sredstv i metodov sbora i obrabotki geoprostranstvennoi informatsii i sistemy podgotovki spetsialistov v oblasti topogeodezicheskogo i navigatsionnogo obespecheniya: Materialy 2-i Vseros. nauch.-prakt. konf, SPb.: VKA im. A. F. Mozhaiskogo, 2018, pp. 372–377.
3.   Kougiya V.A. Izbrannye trudy: Monografiya [Selected works: the monograph]. SPb.: Peterburgskij gos. un-t putej soobshcheniya, 2012, 448 p.
4.   Makarov G. V. Poiskovyi metod otsenki tochnosti mesta sudna. Sudovozhdenie, 1980, no. 25, pp. 131–135.
5.   Makarov G.V., Afanas'ev V.V., Afanas'ev V.V. (1981) Estimation of accuracy in search methods of equalization. Geodesy and cartography, 496(11), pp. 20–22.
6.   Matematicheskie metody i modeli na EVM. Uchebno-metodicheskii kompleks dlya studentov spetsial'nosti 1-56 02 01 «Geodeziya». Sost. i obshch. red. V. I. Mitskevicha. Novopolotsk: PGU, 2007, 184 p.
7.   Mitskevich V. I. Matematicheskaya obrabotka geodezicheskikh postroenii metodami nelineinogo programmirovaniya: Avtoref. dis. na soisk. uch. step. d-ra tekhn. nauk: 25.00.32. SPb: Sankt-Peterburg. gorn. un-t, 2004, 29 p.
8.   Khimmel'blau D. Prikladnoe nelineinoe programmirovanie. Per. I. M. Bykhovskoi i B. T. Vavilova. Moskva: Mir, 1975, 536 p.
9.   Shevchenko G. G., Gura D. A., Lobanova Yu. V. Ob obrabotke rezul'tatov opredeleniya prostranstvennogo polozheniya deformatsionnykh marok s ispol'zovaniem poiskovogo sposoba metoda naimen'shikh kvadratov. Izv. PGUPS, 2018, no. 4, pp. 653–665.
10.   Adamczewski Z. (1971) Nieliniowe analiza dokadnoscisieci geodezyjny. Geodezyja i kartografia (PRL), Volume 3, pp. 209 - 223.
Citation:
Shevshenko G.G., 
(2019) Using search methods for leveling and assessing the accuracy of elementary geodetic constructions. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 952(10), pp. 10-20. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2019-952-10-10-20
Publication History
Received: 20.03.2019
Accepted: 26.08.2019
Published: 20.11.2019

Content

2019 October DOI:
10.22389/0016-7126-2019-952-10

QR-code page

QR-код страницы