UDC: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2022-986-8-2-13
1 Vereschaka T.V.
2 Orlov M.Yu.
Year: 
№: 
986
Pages: 
2-13

Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK)

1, 

Center of Geodesy, Cartography and SDI

2, 
Abstract:
The authors substantiate the relevance of cartographic production study in Russia, its dynamics and development trends in the view of further improvement. Conceptual and methodological approaches to the research are given, based on examining political, economic, scientific and technical factors of influence in terms of quantitative indicators and those of progressive development and regression, as well as on the construction of an integral graphical model of impacts. The features of the cartographic production functioning are characterized, covering international experience in the period from 2017 to the present, the typical of which will inevitably affect the next stage. The dynamics of world exports and imports of cartographic products of the main world manufacturers (state and commercial) for types of cartographic products is shown. Recommendations for improving production based on the analysis of problems and development trends are proposed.
State Assignment No. 0708-2020-0001 of the Ministry of Education and Science of Russia; The article was prepared as part of the research work Geomap-2030, No. 121080600083-9.
References: 
1.   Analiz tekushchego sostoyaniya razvitiya tsifrovoi ekonomiki v Rossii. Moskva: Institut razvitiya informatsionnogo obshchestva, 2018, 166 p.
2.   Vasyutinskaya S. I., Fel'dman I. A. Kolichestvennye otsenki v SWOT analize. Vestnik Moskovskogo gos. obl. un-ta. Seriya: Ekonomika, 2010, no. 1, pp. 59–66.
3.   Dolgosrochnaya programma razvitiya AO «Roskartografiya» na period 2018–2024 godov. URL: roscartography.ru/about/docs/ (accessed: 15.03.2022).
4.   Zhukovskiy V.E., Pobedinskiy G.G. (2015) Particular qualities of creation fundamental cartographic work. Геодезия и картография, (Special issue), pp. 34–44. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2015-34-44.
5.   Kondrasheva N. N. Klyuchevye pokazateli effektivnosti predpriyatiya kak faktory sovershenstvovaniya deyatel'nosti predpriyatiya. Problemy ekonomiki i menedzhmenta, 2013, no. 12 (28), pp. 91–94.
6.   Kuz'mina E. E., Kuz'mina L. P. Kompleksnyi analiz khozyaistvennoi deyatel'nosti. V 2 ch. – Ch. 2: Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata. Moskva: Yurait, 2017, 250 p.
7.   Orlov M.Yu., Zinchuk L.N. (2022) Reviewing the receipts of cartographic publications to the Russian State Library in 2021. Geodezia i Kartografia, 83(4), pp. 59-63. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2022-982-4-59-63.
8.   Orlov S. V., Pobedinskii G. G. Zadachi i perspektivy razvitiya otrasli geodezii i kartografii. Pril. k zhurnalu Izv. vuzov «Geodeziya i aerofotos"emka». Sb. st. po itogam nauch.-tekhn. konf, 2013, no. 6, pp. 3–15.
9.   Prostranstvennye dannye: potrebnosti ekonomiki v usloviyakh tsifrovizatsii. Moskva: NIU VShE, 2020, 128 p. URL: https://www.hse.ru/data/2020/02/13/1573567778/doklad1.pdf (accessed: 28.01.2020).
10.   Strategiya tsifrovoi transformatsii: napisat', chtoby vypolnit'. Pod red. E. G. Potapovoi, P. M. Poteeva, M. S. Shklyaruk. Moskva: RANKhiGS, 2021, 184 p.
Citation:
Vereschaka T.V., 
Orlov M.Yu., 
(2022) Trends and prospects of cartographic production development in Russia and abroad. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 83(8), pp. 2-13. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2022-986-8-2-13
Publication History
Received: 10.04.2022
Accepted: 03.08.2022
Published: 20.09.2022

Content

2022 August DOI:
10.22389/0016-7126-2022-986-8